امروز:

20 آذر 1402 8:04 ب.ظ

سومین همایش علمی پژوهشی و نخستین همایش بین المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

1. دکتر فرزاد رمضانی راددکتری تخصصی مدیریت دولتی – مجری و مشاور طرح ها و پروژه های حوزه مدیریت سازمانی
2. دکتر ملیکا ملک آراپژوهشگر پست دکتری مدیریت – تهران
3. دکتر محسن صادقی نیهمدیر بازاریابی بیمه پاسارگاد
4. دکتر عادل سعیدی پور دکتری مهندسی صنایع – فعال رسانه و مطبوعات – کارشناس ورزش شرکت فولاد خوزستان 
5. دکتر حسنعلی ترنجدکتری تخصصی جغرافیا – پژوهشگر و مدرس
6. دکتر حامد مظفری دکتری تخصصی مکانیک – مدرس دانشگاه