امروز:

6 مهر 1402 10:53 ق.ظ

سومین همایش علمی پژوهشی و نخستین همایش بین المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

1402/04/18

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

1402/04/20

برگزاری رویداد

1402/04/22

نتایج داوری

زودهنگام